Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, δεν υπήρχε καμία απειλή για τον πρόεδρο, καθώς εκείνη τη στιγμή δε βρισκόταν στην κατοικία του – το παλάτι Μπελβιού.

0Η επιστολή ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου ρουτίνας της αλληλογραφίας. Οι ειδικοί αποφάσισαν να ανατινάξουν την ύποπτη επιστολή σε πάρκο κοντά στο παλάτι. Δείγματα του υλικού, που βρέθηκε στην επιστολή, στάλθηκε στο εργαστήριο για εξέταση.