0«Επιθυμία μου είναι να συνεχίσω το έργο της χριστιανικής-φιλελεύθερης συμμαχίας και προτίθεμαι και στο εξής, από τη θέση του ομοσπονδιακού καγκελάριου, να εργαστώ προς το συμφέρον της χώρας και του λαού», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Γερμανίας.