0«Έχουμε εξετάσει λεπτομερώς, καταγράψει και φωτογραφήσει τα ερείπια μιας από τις αγροικίες καθώς και όλα τα αντικείμενα, που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές, αναφέρει ο γενικός διευθυντής της «Αρχαιολογικής αποστολής του Ροστόφ» Βλαντισλάβ Βερεσάγκιν. Ό,τι είχε αξία, το πήραμε για περαιτέρω επεξεργασία. Στο μέλλον, τα αντικείμενα αυτά θα δοθούν στο μουσείο».