0Η ακριβής έκταση της ενδεχόμενης καταστροφής για το περιβάλλον δεν έχει προσδιοριστεί προς το παρόν. Ειδικοί εξακολουθούν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.