Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα της Ρωσίας στο επίπεδο ΒΒΒ, ο S&P – στο ΒΒΒ σε ξένο συνάλλαγμα και στο ΒΒΒ+ στο εθνικό νόμισμα.

0«Θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε σαφή φορολογική πολιτική για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τις ξένες αγορές. Και αυτό είναι μία από τις βασικές απαιτήσεις των συναδέλφων μας από τους οίκους αξιολόγησης», – δήλωσε ο Σιλουάνοφ στους δημοσιογράφους.