Προς το παρόν δεν ανακοινώθηκε πόσα πρόσθετα κονδύλια θα διατεθούν για τις εργασίες που αφορούν τα θέματα των αστεροειδων.