Ο Χάρτης ιδρύθηκε το 1999 για να βοηθήσει τις χώρες που έχουν πληγεί ως αποτέλεσμα καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Σήμερα ο Χάρτης έχει περισσότερα από 12 μέλη.