Η έρευνα για τα αίτια του θανάτου του Αραφάτ άρχισε κατόπιν αιτήματος της χήρας του Αραφάτ Σούχα. Συγκεκριμένα έχει καταθέσει σχετική μήνυση μετά την εμφάνιση δημοσιευμάτων, σύμφωνα με τα οποία ο Αραφάτ είχε εκτεθεί στην ακτινοβολία πολωνίου-210.