«Συλλέγουμε πληροφορίες από διάφορες πηγές. Τώρα δεν διαθέτουμε πληροφορίες που θα μας επέτρεπαν να μειώσουμε το επίπεδο του κινδύνου που προέρχεται από τη Βόρεια Κορέα. Βρισκόμαστε σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας για οποιεσδήποτε απειλές» - δήλωσε ο Ονοντέρα στους δημοσιογράφους.