Μερικά άτομα συνελήφθηκαν. Ένας από αυτούς είναι ο σκανδαλωδώς γνωστός ακτιβιστής της ριζοσπαστικής οργάνωσης Sharia4Belgium (σαρία για το Βέλγιο) Φουάντ Μπελκασέμ, που είναι ύποπτος για τη διοργάνωση δικτύου επιστράτευσης Βέλγων νέων για τον πόλεμο στη Συρία.