«Εξετάσαμε μια λωρίδα πλάτους 10 μοιρών με το κέντρο στην 20η μοίρα του νότιου γεωγραφικού πλάτους. Σ’αυτή την περιοχή ξέρουμε πώς άλλαζε η ταχύτητα του ανέμου σχεδόν κάθε μέρα από την έναρξη της λειτουργίας του καθετήρα το 2006. Η ταχύτητα κατευθυνόμενη κατά μήκος των παραλλήλων εδώ, ποιός ξέει γιατί, αλλάζει αδιάκοπα. Προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε ποιές είναι οι αιτίες του δοσμένου φαινομένου»,- είπε η Μαρίνα Πατσάγιεβα από το Ινστιτούτου Διαστημικών Ερευνών της Ρωσίας.