Όπως αναφέρει η έκθεση του Ινστιτούτου, το προηγούμενο έτος παρατηρήθηκε μια μετατόπιση στην ισορροπία: ενώ οι δυτικές χώρες τείνουν προς την εξοικονόμηση, οι χώρες της Ανατολής αυξάνουν σταδιακά τις δαπάνες για στρατιωτικό εξοπλισμό. Συνολικά το 2012, οι δαπάνες σε εξοπλισμούς έφτασαν το 1,75 τρισ. δολάρια, δηλαδή 0,5% λιγότερο από ό,τι το 2011.

Οι δαπάνες για όπλα έχουν αυξηθεί στη Ρωσία, την Κίνα, τη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη θέση σε αυτόν τον τομέα και τους αναλογεί το 39% των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών.