Τους προηγούμενους τρεις μήνες η οικονομία αυξήθηκε κατά 7,9%. Ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα αυξήθηκε το Μάρτιο κατά 8,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι το ποσοστό αυτό θα φθάσει το 10%.Σύμφωνα με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 7,8% και πρόκειται για το χαμηλότερο αποτέλεσμα από το 1999.