Πιθανώς ο θάνατος των πτηνών να οφείλεται στη μόλυνση των υδάτων. Τα πουλιά καλύπτονταν από μια γλοιώδη ουσία, που έμοιαζε με κόλλα. Βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση για τη φροντίδα της άγριας φύσης ανέφερε ότι τα πουλιά ενδέχεται να μολύνθηκαν, όταν βουτούσαν στο νερό για να βρουν τροφή.

Έπειτα από ένα παρόμοιο περιστατικό, τον Φεβρουάριο, οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι η ουσία, που κάλυπτε τα πτηνά είναι ένα πρόσθετο βουτυλίου, το οποίο προστίθεται στο καύσιμο ντίζελ για να βελτιώσει τις επιδόσεις των κινητήρων των πλοίων.