Η αύξηση των αντιμοναρχικών συναισθημάτων, η οποία παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στην Ισπανία, την σχετίζουν με την μείωση του κύρους του βασιλιά Χουάν Κάρλος Α΄ και της οικογένειάς του. Η κατάσταση αυτή προέκυψε μετά από τις κατηγορίες του γαμπρού του μονάρχη για υπεξαίρεση δημοσίων πόρων και την κατηγορία της κόρης του βασιλιά Κριστίνας Φρειδερίκης για συμμετοχή της σε αυτές τις οικονομικές απάτες.