Ο Δημητριάδης ειδικότερα είπε ότι ο πρόεδρος της χώρας κατήργησε το αξίωμα του αναπληρωτή διευθύνοντα της Κεντρικής Τράπεζας και πολύ περισσότερο, κατ’ απαίτηση των ξένων πιστωτών, η κυβέρνηση συμφώνησε να πουλήσει σημαντικό τμήμα των αποθεμάτων χρυσού της Κύπρου χωρίς να συνεννοηθεί με την Κεντρική Τράπεζα.

Το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το Σάββατο ο διεθνής οίκος Moody's υποτίμησε την αξιολόγηση των υποχρεώσεων της μεγαλύτερης τράπεζας του νησιού Bank of Cyprus στο επίπεδο της χρεοκοπίας.