0Ο στρατιωτικός διοικητής δεν διευκρίνισε που ακριβώς διεξήχθησαν οι δοκιμές. Επιπλέον, δεν έδωσε πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πυραύλων.