Αυτή την τροπολογία υιοθέτησε η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας στα πλαίσια του λέγομενου τέταρτου πακέτου των δικαστικών μεταρρυθμίσεων.

0Σύμφωνα με την τροπολογία, άτομα, που μεταδίδουν ανακοινώσεις τρομοκρατικών οργανώσεων ή συμμετέχουν σε παράνομες διαδηλώσεις, δε θα κατηγορούνται ως μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων. Ωστόσο, αυτή η τροπολογία δεν αφορά την εξέταση υποθέσεων της απαγορευμένης στην Τουρκία Ένωσης Κοινοτήτων του Κουρδιστάν.