Αυτή η άποψη εκφράστηκε από την Ευρωομάδα, η οποία σε συνεδρίαση στο Δουβλίνο σήμερα Παρασκευή ανακοίνωσε την επέκταση κατά 7 έτη το περιθώριο αποπληρωμής των δανείων καταπολέμησης της κρίσης για αυτές τις χώρες.

0Ο όγκος του προγράμματος σταθεροποίησης για την Πορτογαλία αποτελεί €78 δις, ενώ το πρόγραμμα αρωγής της Ιρλανδίας €85 δις. Το 75% των πόρων για τα δύο προγράμματα παρέχουν οι χώρες της ευρωζώνης, ενώ το 25% - το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.