Ο πρωθυπουργός σημείωσε, ότι όσοι πήγαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στη μία ή στην άλλη χώρα, κατά κανόνα, επιστρέφουν εκεί ως τουρίστες.

0Επιπλέον, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αυτή τη δυνατότητα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και για να δείξουν στους ξένους τουρίστες την «αληθινή Ρωσία» με τα ιστορικά της μνημεία.