Όπως αναμένεται, στη διάρκεια 10 χρόνων γι΄αυτό το σκοπό θα δαπανηθούν περίπου 25 δισεκ. δολάρια.

Το πολωνικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας θα προστατεύει τη Δημοκρατία από τους πυραύλους μέσου και μικρότερου βεληνεκούς και θα αποτελείται από κινητά τμήματα. Αυτή η εθνική πυραυλική ασπίδα θα συνεργάζεται με το ευρωπαϊκό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Μέχρι το 2022 ο πολωνικός στρατός σκοπεύει να αγοράσει πολλά είδη πυραυλικού και πυραυλο-πυροβολικού εξοπλισμού.