Στο έγγραφο τονίζεται ότι η δραστηριότητα της νέας υπηρεσίας «θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής των πυρηνικών υλικών και την άνοδο της ποιότητάς τους προς όφελος της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ανεξάρτητης βιομηχανίας ατομικής ενέργειας».