Στις λετονικές οικογένειες υπέρ της εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας τάσσεται το 47% των ερωτηθέντων και στις ρωσικές –το 77%.

Η επίσημη γλώσσα στη Λετονία είναι η λετονική, ενώ η ρωσική αναγνωρίστηκε ξένη γλώσσα. Στα σχολεία η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας δεν είναι υποχρεωτική και μπορεί να επιλεχθεί ως δεύτερη ξένη γλώσσα.