Κατεβάστε ηχητικό αρχείο - Download

Η ουσία του ζητήματος συνίσταται στη λεγόμενη σχιστολιθική επανάσταση, δηλαδή, στην αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου πετρελαίου από σχιστόλιθο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πολλών εμπειρογνωμόνων, η εξόρυξη του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά μέχρι το 2040 θα αυξηθεί σημαντικά. Οι απαισιόδοξοι δεν αποκλείουν την μείωση της εξόρυξης του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου. Οι αιτίες για τέτοιες αμφιβολίες μπορεί να βρεθούν στην ίδια την τεχνολογία. Για παράδειγμα, η μέγιστη παραγωγή επιτυγχάνεται μέσα στα πλησιέστερα 2 χρόνια και στη συνέχεια η παραγωγικότητα του πηγαδιού πέφτει απότομα κατά 70-80% και δεν ανακτάται πια. Συνεπώς για τη διατήρηση του επιπέδου εξόρυξης απαιτείται η αδιάκοπη διάτρηση νέων πηγαδιών, η εγκατάλειψη των παλιών, η διάτρηση νέων - και έτσι χωρίς τελειωμό. Σε σχέση με αυτό ο Ρώσος εμπειρογνώμονας Σεργκέι Πραβοσούντοφ είπε:

- Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται να πραγματοποιούνται μόνιμες γεωτρήσεις δηλαδή να ανατινάζονται τεράστια υπόγεια στρώματα εδάφους. Οι ΗΠΑ προς το παρόν λύνουν αυτό το πρόβλημα μέσω της εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου σε αραιοκατοικημένες περιοχές. Αλλά όσο μεγαλύτερες θα είναι οι διαστάσεις εξόρυξης, τόσο περισσότερα θα είναι τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Το έδαφος μετατρέπεται σε καμένη γη, σαν σεληνιακό τοπίο.

Ένα άλλο επιχείρημα «εναντίον» της παραγωγής αερίου από σχιστόλιθο είναι η άκρως αρνητική επίδραση των σχοστολιθικών τεχνολογιών στην οικολογία. Όπως προκύπτει από τις εκθέσεις των περιβαλλοντικών, η εξόρυξη του σχιστολιθικού αερίου οδηγεί σε σημαντική μόλυνση των υπόγειων υδάτων με τολουόλιο, βενζόλιο, αιθυλβενζόλιο, αρσενικό και άλλα δηλητήρια. Ο Βλαντίμιρ Τσούπροφ, επικεφαλής του ενεργειακού προγράμματος «Γκρίνπις της Ρωσίας» είπε:

- Είναι εξακριβωμένο ότι μια από τις αρνητικές συνέπειες της εξόρυξης του σχιστολιθικού αερίου είναι πρώτ’ απ’ όλα η ρύπανση των υπόγειων υδάτων. Γίνεται λόγος για την λεγόμενη τεχνολογία υδροδιάρρηξης, όταν κάτω στο έδαφος βάζουν εξαιρετικά τοξικό υγρό. Το υγρό αυτό γεμίζει τους πόρους, εκτοπίζοντας το αέριο και εξασφαλίζει την εισροή του στο πηγάδι. Ταυτόχρονα, αυτό το υγρό εισέρχεται στα υπόγεια ύδατα. Εκτός απ’ αυτό, σαν αποτέλεσμα της υδροδιάρρηξης, ένα μέρος του διάσπαρτου μέσα στο έδαφος αερίου διεισδύει στην ατμόσφαιρα αυξάνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η εξόρυξη του σχιστολιθικού αερίου ως προς την αρνητική της επίδραση στο περιβάλλον είναι συγκρίσιμη με την εξόρυξη του άνθρακα. Για αυτούς τους δύο λόγους ακριβώς, οι επιστήμονες εναντιώνονται στην εξόρυξη του σχιστολιθικού αερίου.

Κάτι άλλο. Το κόστος της παραγωγής του σχιστολιθικού αερίου υπερβαίνει την τιμή του φυσικού αερίου που πωλείται. Ο Σεργκέι Πραβοσούντοφ είπε:

- Σήμερα το σχιστολιθικό αέριο πουλιέται στις ΗΠΑ σε τιμή κάτω του κόστους του. Το κόστος του είναι 150-180 δολάρια για χίλια κυβικά μέτρα, ενώ πουλιέται 100 δολάρια ανά χίλια κυβικά μέτρα. Οι εταιρείες μειώνουν ήδη τις διαστάσεις των εργασιών γεώτρησης για φυσικό αέριο από σχιστόλιθο. Πριν τρία ή τέσσερα χρόνια λειτουργούσαν 1400 γεωτρητικές εγκαταστάσεις για σχιστολιθικό αέριο, ενώ φέτος τον Μάρτιο - λιγότερο από 400.

Διαδίδεται μια αρκετά αρμόδια γνώμη ότι το σχιστολιθικό αέριο δεν θα ασκήσει σημαντική επίδραση στην ευρωπαϊκή αγορά. Πολλοί από τους εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι ακόμα και ύστερα από 30 χρόνια η Ρωσία θα παραμείνει ο βασικότερος παίκτης στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου.