Όπως εξήγησε, το μεγάλο πρόγραμμα Luna-Resource θα αποτελείται από αρκετά στάδια. Θα υπάρξουν έρευνες από το ύψος της τροχιάς της Σελήνης, θα γίνει προσελήνωση ενός μεγάλου επιστημονικού συμπλέγματος και σεληνακάτων.

Ο Ποπόφκιν επίσης επεσήμανε ότι σχεδιάζεται συσκευή για τη συλλογή του εδάφους. Η συσκευή αυτή πρέπει να είναι ανθεκτική στη θερμότητα, ώστε να μην εξατμιστούν τα υδάτινα στοιχεία του πάγου από βάθος δύο μέτρων.