Κατά τα λεγόμενα του ο «πολύ αυστηρός έλεγχος της μετανάστευσης δεν επιτρέπει να προσληφθούν ταλαντούχα στελέχη από το εξωτερικό».  Επιπλέον η δραστηριότητα του κόμματος θα στραφεί στην υποστήριξη της εκπαίδευσης και την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της επιστήμης.

Το κίνημα ονομάστηκε FWD.us. Μέλη του κόμματος έγιναν επίσης εκπρόσωποι τέτοιων εμπορικών σημάτων όπως το LinkedIn, το Google, το Yahoo!, το SpaceX και το Dropbox.