Τα πληρώματα εργάστηκαν οργάνωση τον έλεγχο των δυνάμεων στη θάλασσα, η οποία διεξήχθη ασκήσεις για την επιθεώρηση των πλοίων, την έρευνα και διάσωση πλοίων, ο έλεγχος της εμπορικής ναυτιλίας.

BLACKSEAFOR Όμιλος ιδρύθηκε το 2001 στην Κωνσταντινούπολη, οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας - Βουλγαρία, Γεωργία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία και Ουκρανία για να διασφαλιστεί η περιφερειακή ασφάλεια. Διδασκαλία μια ομάδα συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο - τον Απρίλιο και τον Αύγουστο.