Η συμφωνία επιτρέπει στη Μολδαβία να αποστέλλει τους στρατιώτες της για να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, στο πλαίσιο των αποστολών της ΕΕ.

Κατά της επικύρωσης της συμφωνίας τάχθηκε το Κομμουνιστικό κόμμα, υποστηρίζοντας ότι η Μολδαβία είναι ένα ουδέτερο κράτος και οι στρατιώτες της θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο σε επιχειρήσεις, που διεξάγονται με πρωτοβουλία του ΟΗΕ και του ΟΑΣΕ.