Κατά την άποψη τους, τη σημαντικότερη προσαύξηση της κατανάλωσης θα εξασφαλίσει το φυσικό αέριο. Τα προσεχή 30 χρόνια τον κόσμο τον περιμένει η εποχή του φυσικού αερίου.

Η κατανάλωση ενέργειας στον κόσμο μέχρι το 2040 θα αυξηθεί κατά 40%, προβλέπουν οι Ρώσοι επιστήμονες. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι μέχρι πρόσφατα υπόσχονταν ότι αυτό θα συμβεί μέχρι το 2030. Όλη η αύξηση θα εξασφαλιστεί από τις αναπτυσσόμενες χώρες, στις οποίες σήμερα αναλογεί περίπου το 80% της αύξησης της ζήτησης και κατανάλωσης φυσικού αερίου. Και ενεργειακοί πόροι για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών υπάρχουν αρκετοί, σημειώνει η εμπειρογνώμονας του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ενέργεια της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών Μιτρόβα:

- Στον κόσμο υπάρχουν αρκετές ποσότητες προσιτών αποθεμάτων, που μπορεί μέχρι το 2040 να εξορυχθούν σε τιμή κάτω των 150 δολαρίων τα χίλια κυβικά μέτρα. Φυσικό αέριο υπάρχει πολύ. Αυξάνεται ο ρόλος των μη παραδοσιακών αποθεμάτων, τα οποία θα φτάσουν το 15% της συνολικής εξόρυξης. Το 11% αναλογεί στο σχιστολιθικό φυσικό αέριο, το 3% - στο μεθάνιο από τα στρώματα άνθρακα και το 1% - στο βιοαέριο. Όμως σε ό,τι αφορά τη τιμολόγηση στην αγορά φυσικού αερίου συμβαίνουν ενδιαφέροντα πράγματα. Προς το παρόν λιγότερο από το 40% του φυσικού αερίου πωλείται στη βάση του ανταγωνισμού, όμως αυτό το ποσοστό αυξάνεται λόγω της τιμολόγησης spot. Και το ιδιαίτερο για μας – όχι μόνο στην Ευρώπη. Αυτή η διαδικασία, δυστυχώς, άρχισε και στην Ασία. Βλέπουμε τη σαφή αποφασιστικότητα των αγοραστών να επιμένουν ακριβώς σ΄ αυτή τη συνάρτηση με την τιμή.

Αυτό αποτελεί μια από τις νέες προκλήσεις για τη Ρωσία, η οποία προωθείται στην ομάδα των πρωτοπόρων του κόσμου στην εξόρυξη και εξαγωγή φυσικού αερίου, λέει ο Γενικός Σύμβουλος του Διευθυντή του Κέντρου Ανάλυσης της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας Λεονίντ Γκριγκόριεφ. Το συγκρότημα καυσίμων και ενέργειας πρέπει να αντιδρά κατάλληλα στις αλλαγές, που συντελούνται στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, θεωρεί ο εμπειρογνώμονας.

- Πρέπει να αυξηθεί η αποδοτικότητα των κεφαλαιουχικών επενδύσεων στο συγκρότημα καυσίμων και ενέργειας. Επίσης πρέπει να μετατοπιστεί η έμφαση στη μείωση της κατανάλωσης μέσα στη χώρα και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της κατανάλωσης ενέργειας. Και να μελετούνται προσεκτικά οι εξωτερικές αγορές, οι οποίες θα αλλάζουν. Και ο ανταγωνισμός θα αυξάνεται. Οι αναπτυσσόμενες αγορές είναι οι αγορές της Ασίας.

Κατά την άποψη πολλών εμπειρογνωμόνων, προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ακόμη και μέχρι το 2040 μιας κοινής αγοράς φυσικού αερίου με κοινή τιμή δεν υπάρχουν. Οι αγορές θα εξακολουθήσουν να παραμένουν διαιρεμένες. Και σ΄αυτές τις συνθήκες το κέντρο του διεθνούς εμπορίου φυσικού αερίου θα είναι η Ασία.