Στο συγκρότημα Κέσον, που ξεκίνησε το 2004, μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν 123 νοτιοκορεατικές εταιρείες. Εξαιτίας της απομάκρυνσης των πολιτών της Βόρειας Κορέας, υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους 13 επιχειρήσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση, στην περιοχή της Κέσον μένει ακόμη να παρακολουθήσουμε την εγκατάσταση περισσότερων από 400 εργαζομένων της Νότιας Κορέας.