«Η εφεύρεσή μου δεν ξεπερνά σε μέγεθος έναν υπολογιστή και μπορεί να προβλέψει για το χρήστη, τι θα του συμβεί τα επόμενα 5-8 χρόνια. Δεν θα σας μεταφέρει στο μέλλον, αλλά μεταφέρει το μέλλον σε σας», λέει ο Ραζεγκί.

Κατά τα λεγόμενά του, με τη βοήθεια της εφεύρεσής του η ιρανική κυβέρνηση θα είναι πλέον σε θέση να προβλέψει την πιθανότητα στρατιωτικών συγκρούσεων με άλλες χώρες καθώς και τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των τιμών του πετρελαίου.Ο επιστήμονας έχει ήδη 179 εφευρέσεις στο ενεργητικό του αλλά για αυτήν τη μηχανή εργαζόταν τα τελευταία 10 χρόνια.