0«Βάσει της συμφωνίας, κάθε μία από τις πλευρές υποχρεούται να καταστρέψει από 34 τόνους πλουτωνίου για στρατιωτική χρήση», αναφέρεται στο έγγραφο. Οι εμπνευστές του σχεδίου προτείνουν να διατεθούν συνολικά για το σκοπό μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων περισσότερα από 2 δισ. δολάρια.