Στην έκθεση για την οικονομική κατάσταση στην ευρωζώνη σημειώνεται το υψηλό επίπεδο χρέους και η αυξανόμενη ανεργία στην Ισπανία, όπου πάνω από το ήμισυ των πολιτών με ηλικία κάτω των 25 ετών δεν μπορούν να βρουν δουλειά.

Νωρίτερα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης κάλεσε τις Αρχές της Σλοβενίας να λάβουν μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων του τραπεζικού συστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η χώρα μπορεί να υποστεί μια σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση.