Η συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή καταδιωκτικού πέμπτης γενιάς είχε υπογραφεί στις 18 Οκτωβρίου του 2007 στη Μόσχα στα πλαίσια της 7ης συνεδρίας της ρωσο-ινδικής Διακυβερνητικής Επιτροπής στρατιωτικο-τεχνικής συνεργασίας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κοινό σχέδιο στον τομέα της ρωσο-ινδικής στρατιωτικο-τεχνικής συνεργασίας.