Η αστυνομία ενίσχυσε την προστασία 770 εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών του μετρό και των πρεσβειών. Επίσης ζήτησε από τους κατοίκους να πληροφορούν για οποιαδήποτε ύποπτα πρόσωπα ή αντικείμενα.