Πιθανώς στο παρελθόν εκεί υπήρξε μια διεργασία, κατά την οποία ο πλανήτης έχασε το ελαφρύτερο ισότοπο αργού.

Αυτός ο δείκτης είναι μικρότερος από τον αρχικό δείκτη των πλανητών του Ηλιακού Συστήματος. Συνεπώς, από τον κόκκινο πλανήτη εξαφανίστηκαν πρώτα τα ελαφρά ισότοπα.

Αυτά τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι στο παρελθόν Άρης είχε ένα πολύ πυκνότερη και θερμότερη ατμόσφαιρα, κατάλληλη για τη διατήρηση ζωής.