Το έγγραφο υποχρεώνει τις ενεργειακές εταιρίες να εγκαθιστούν στους πυρηνικούς αντιδραστήρες εφεδρικά συστήματα ψήξης. Τα νέα πρότυπα ρυθμίζουν επίσης τις ενέργειες των κατοίκων σε περίπτωση ατυχήματος σε κάποιο σταθμό. Η κήρυξη άμεσης εκκένωσης θα γίνεται όταν το επίπεδο ραδιενέργειας θα φτάνει τα 500 microsieverts ανά ώρα – δηλαδή δύο φορές χαμηλότερο από το προβλεπόμενο μέχρι σήμερα.