Το Σεπτέμβριο του 2012 η Σερβία ζήτησε από τη Ρωσία κρατικό δάνειο για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού της χώρας. Αρχικά είχε γίνει λόγος για δάνειο ύψους ενός δισεκ. δολαρίων, όμως το Μάρτιο του τρέχοντος έτους ο υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας της Σερβίας Μλάτζαν Ντίνκιτς δήλωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται για τη λήψη δανείου ύψους 500 εκατ. δολαρίων.