Επί του παρόντος στο μέρος του συμβάντος εργάζονται υπάλληλοι της Αστυνομίας, του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών και άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.