Στην έκθεση επίσης αναφέρεται, ότι τα έξοδα για την καταπολέμηση της πειρατείας μειώθηκαν κι αυτά – από $7 δις το 2011 σε $6 δις το 2012.

0Ωστόσο, οι συντάκτες της έκθεσης εκφράζουν την άποψη, ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η επένδυση πόρων στην αναζήτηση επίλυσης του προβλήματος της πειρατείας μακροπρόθεσμα.