Η Ναμπιούλινα θα διευθύνει την Τράπεζα Ρωσίας, ενοποιημένης με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, και θα λάβει μοναδικές στην ιστορία της Κεντρικής Τράπεζας αρμοδιότητες. Η Ναμπιούλινα δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει την πολιτική της Τράπεζας Ρωσίας, αν και υποσχέθηκε μερικές αλλαγές που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα αναζήτησης της ισορροπίας μεταξύ της εξασφάλισης της σταθερότητας και των αναπτυξιακών στόχων.