Το νέο διαστημόπλοιο θα μπορεί να εκτελεί πτήσεις όχι μόνο στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αλλά και στη Σελήνη. Προβλέπεται η δημιουργία μερικών τροποποιήσεων του διαστημοπλοίου, που προορίζονται για πτήσεις σε τροχιές της Γης και της Σελήνης, για την επισκευή διαστημοπλοίων, καθώς και για την απομάκρυνση από την τροχιά των δορυφόρων που έχουν υποστεί βλάβες και των μεγάλων διαστημικών σκουπιδιών.