Η πρακτική αυτή εφαρμοζόταν τη δεκαετία του ΄80 στη Σοβιετική Ένωση και εφαρμόζεται και σήμερα στις ΗΠΑ.

Η ταυτοποίηση των υποβρυχίων στην επιφάνεια μπορεί να πραγματοποιείται τόσο οπτικά, όσο και βάσει των φυσικών του πεδίων. Ενώ σε υποβρύχια θέση – μόνο βάσει αυτών των πεδίων. Κατά την ταυτοποίηση μελετούνται οι ακουστικές ιδιομορφίες του υποβρυχίου, η λειτουργία του κινητήρα και τα μαγνητικά του πεδία. Για κάθε πλοίο αυτές οι παράμετροι είναι ουσιαστικά ατομικές και ο εχθρός εν πάση περιπτώσει αναγνωρίζει το υποβρύχιο.