Οι Αρχές της πόλης Τσανσά προσπαθούν να πείσουν τους κατοίκους ότι στα εξετασμένα δείγματα κρέατος των εν λόγω χοίρων δεν βρέθηκε οποιαδήποτε λοίμωξη. Αξιωματούχοι της υπηρεσίας προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος διαβεβαιώνουν ότι ελέγχουν την ποιότητα του ποσίμου νερού στην πόλη.

Τον περασμένο μήνα περίπου 16 χιλ. νεκροί χοίροι βρέθηκαν στον ποταμό Χουανπού, ο οποίος προμηθεύει με πόσιμο νερό τη Σαγκάη.