Όπως δήλωσαν εκπρόσωποι του Τμήματος, ο στόχος τους είναι να εξαλείψουν τη λαθροθηρία και το λαθρεμπόριο κεράτων. Μια τέτοια τράπεζα DNA θα συμβάλει στην επίτευξη της καταδίκης των λαθρεμπόρων στα πλαίσια σχετικών ποινικών υποθέσεων.
Το κέρατο του ρινόκερου χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή ιατρική της Ασίας και είναι εκεί περιζήτητο.