Όπως προκύπτει από την έκθεση του Εθνικού Κέντρου Προστασίας των Δικαιωμάτων της Γυναίκας, η μέση διαφορά ανάμεσα στους μισθούς ανέρχεται σε 25%. Μάλιστα, η διαφορά για τις γυναίκες της αφροαμερικανικής και λατινοαμερικανικής προέλευσης είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Η Έκθεση εκδόθηκε με την ευκαιρία της 50ης επετείου από την ψήφιση στις ΗΠΑ του Νόμου για την ίση αμοιβή. Το Εθνικό Κέντρο Προστασίας των Δικαιωμάτων της Γυναίκας κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα που θα οδηγούσαν στις κοινωνικές αλλαγές.