Το εκτιμώμενο κόστος του προτύπου θα φτάσει τα 32 εκατομμύρια δολάρια, αλλά οι δαπάνες τελικά θα μετατραπούν σε εξοικονόμηση, επειδή το κόστος της βολής με λέιζερ δεν θα υπερβαίνει το ένα δολάριο.

http://youtu.be/OmoldX1wKYQ