Κατά συνέπεια, κινήθηκε ποινική αγωγή εναντίον των συμμετέχοντων στην εκδήλωση με βάση το άρθρο, που προβλέπει τιμωρία για δημόσια προσβολή εκπροσώπου της εξουσίας ξένου κράτους.

 «Το γυναικείο κίνημα FEMEN δεν αναγνωρίζει ότι έχει παραβιάσει τον Νόμο, εκτός αν, φυσικά, η γερμανική νομοθεσία δεν προβλέπει άρθρο που απαγορεύει στους ανθρώπους να λένε δημοσίως την αλήθεια!» - αναφέρεται σε Ανακοίνωση του κινήματος.

http://youtu.be/Mp1DEzWvLUE