Όπως ανακοίνωσε η ηγεσία της Βόρειας Κορέας, όλη η δραστηριότητα στη βιομηχανική ζώνη θα ανασταλεί προσωρινά κι επίσης υπάρχει πιθανότητα η ζώνη να κλείσει εντελώς.

Στη βιομηχανική ζώνη Κεσόν βρίσκονται περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περίπου 50.000 εργαζομένους από τη Βόρεια Κορέα. Κάθε χρόνο, η εργασία τους αποφέρει στο ταμείο της χώρας 90 εκατ. δολάρια.