Στο πεδίο πυρηνικών δοκιμών Πούνγκε-ρι της Βόρειας Κορέας παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα, η οποία θυμίζει εκείνη που προηγήθηκε της τρίτης πυρηνικής δοκιμής, που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2013.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας αναλύει τα δεδομένα για να διαπιστώσει αν πραγματικά γίνονται προετοιμασίες για μια νέα πυρηνική δοκιμή ή είναι απλά ένας τρόπος πίεσης της Σεούλ και της Ουάσινγκτον.